Χρήσιμες Συνδέσεις

http://klouvatos.mysch.gr: Ο ιστότοπος του πρώην Σχολικού Συμβούλου της 3ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Κυκλάδων

http://seepea-stella.blogspot.com: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ(Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) - ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

https://www.noesi.gr:
νόηση :)

Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση | Θεραπεία – Αποκατάσταση

http://www.0-18.gr: Ο Συνήγορος του Παιδιού

https://www.synigoros-solidarity.gr: